Bibliografia

Zoznam použitej literatúry, ktorá bola alebo bude použitá pri tvorbe obsahu.

Monografie

CAWTHORNE, N. 2007. Pirates An Illustrated history. London : Arcturus Publishing, 144 s. ISBN 978-1-84193-520-1
CORDINGLY, D., JOHNSON, CH. 2002. A General History of the Robberies & Murders of the Most Notorious Pirates, London : Conway, 385 s. ISBN 978-0-85177-919-5
CORDINGLY, D. 1996. Life Among the Pirates: The Romance and the Reality. London : Abacus, 368 s. ISBN 978-8-349-11314-2
EXQUEMELIN, A.O. 1961. Co jsem zažil medzi piráty a bukanýry. Praha : Naše vojsko, 1961. 237 s.
FERKO, M. 1984. Pod čiernou vlajkou. Bratislava : Obzor, 1984. 256 s.
HANKE, H. 1980. Legendy sedmera moří. Praha : Lidové nakladatelství, 1980. 206 s.
KONSTAM, A. 2007. Metla moří : Bukanýři, piráti a korzáři. Praha : Fighters publications, 2007. 240 s. ISBN 978-80-86977-15-7.
KONSTAM, A. 2011. Pirátstvi. Úplné dejiny. Praha : Mladá fronta a.s., 2011. 296 s. + 16 stán príloh. ISBN 978-80-204-2408-2.
KUTÍLKOVÁ, D. 2008. Vojenské odívání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 303 s. ISBN 80-7106-934-8
MORAVEC, V. 2006. Nejslavnější piráti. Praha : Toužimský & Moravec, 2006. 260 s. ISBN 80-7264-082-8
PATOČKA, V. 1993. Válečníci pod plachtami korábů II. Praha : Naše vojsko, 1993.
160 s. ISBN 80-206-0269-0
SKARLANTOVÁ, J. 1999. Od fíkového listu k džínům. Praha : Grada Publishing, 1999. 232 s. ISBN 80-7169-785-0
ŠVARC, V. 1977. Na vlnách moří a oceánů. Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1977. 264 s.

Periodiká

HUDEKOVÁ, Z. 2008. Čo na nohy?. In História – revue. ISSN 1335-8316, 2008, roč. 8, č. 6, s. 46 – 48
KAŠPAR, O. 1993. Piráti v Karibské oblasti v 16. a 17. století. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 1993, roč. 4, č. 3, s .50 – 52
KŘIVSKÝ, P. Tři století mořeplavby. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 1999, roč. 10, č. 1-2, s. 2 – 7
KUBIŠ, K. 1993. Zahraniční politika Anglie za vlády Jakuba I. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 1993, roč. 4, č. 2, s .32 – 36
KUBIŠ, K. 1993. Zahraniční politika Anglie za vlády Jakuba I. (dokončení). In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 1993, roč. 4, č. 3, s .52 – 57
LENDEROVÁ,M. 2003. Hygiena našich predkov. In História – revue. ISSN 1335-8316, 2003, roč. 3, č. 1, s. 13 – 17
VYTEČKA, A. 2002. Dobytí Jamajky, Angličané v Karibské oblasti. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 2002, roč. 13, č. 1-2, s. 14 – 24
WANNER, M. 2005. Madagaskarští piráti a švédske, resp. ruské mocenské ambice v letech 1680 – 1730. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 2005, roč. 16, č. 5-6, s. 116
– 129

Encyklopédie, atlasy, slovníky

CAJTHAML, M. 2008. Historické lodě 16. – 18. století. Brno : Computer Press, 2008.
288 s. ISBN 978-251-1756-9
HROCH, M. a kol. 2005. Encyklopedie dějin novověku 1492 – 1815. Praha : Libri, 415 s. ISBN 80-7277-246-5
KLUČINA, P. 2005. Lodě veslové a plachetní. Praha : Ladislav Horáček – Paseka, 80 s. ISBN 80-7185-743-2
PLATT, R. 1996. Piráti. Bratislava : Fortuna Print, 1996. 64 strán. ISBN 80-7153-092-1

Ostatné

DVD Piráti Karibiku – Prekliatie Čiernej Perly – bonus disk – História pirátstva.